Dbałość o jakość, dbałość o pracownika, dbałość o środowisko naturalne

Jakość + ochrona środowiska to dla nas norma, której nie musimy potwierdzać

Od dziesiątków lat Hammerlit odnosi sukcesy na rynku i nieustannie podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość oferowanych produktów. Przez te wszystkie lata, potrzeby i oczekiwania klientów były dla nas wyznacznikiem jak rozwijać nasze produkty i jak usprawniać wewnętrzne procedury firmy. Nasi pracownicy i ich niesłabnące zaangażowanie to wielki potencjał, który chronimy dbając o bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

  

Prócz dbałości o najwyższą jakość wykonania naszych produktów oraz dbałości o pracowników, myślimy również o środowisku naturalnym. Firma wprowadziła zarządzanie środowiskowe. Więcej o naszej polityce środowiskowej znajdziesz tutaj.

 

Od 1995 do 2021 roku posiadaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, a od 2016 roku także certyfikat ISO 14001 dotyczący zarządzania środowiskowego. Przywództwo w zakresie jakości produktów jest jedną z naszych zasad korporacyjnych. Podobnie jak zrównoważone działanie, które jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale także ekologicznie. Zdecydowaliśmy się nie odnawiać dwóch długoterminowych certyfikatów, lecz nadal będziemy stosować systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w naszej codziennej praktyce operacyjnej, bez „pieczęci aprobaty”. Środki finansowe zaoszczędzone przez rezygnację z procesu certyfikacji przeznaczymy na dalsze działania mające na celu ochronę zasobów, środowiska naturalnego i klimatu.

do góry